Quarto: Communal rope

I performanceverket ”Communal Rope” som genomförs i Stockholm den 4 september kommer du som publik att under ett flertal timmar bilda en temporär ”community” som för repet genom Stockholms gator. Från Welds lokaler på Norrtullsgatan 7, via Dansens Hus vid Norra Bantorget till MDT på Skeppsholmen.