2023-11-16 14:58Pressmeddelande

Johannes Öhman får förlängt förordnande som teaterchef på Dansens Hus

Foto: Mats BäckerFoto: Mats Bäcker

Johannes Öhman, teaterchef på Dansens Hus, har fått sitt förordnande förlängt till 30 juni 2030.

I kommande år väntar stora utmaningar för Dansens Hus och Johannes Öhman får nu förtroendet att leda verksamheten ytterligare en period om fem år.
- Det är med stor glädje och tillfredsställelse vi idag har beslutat förlänga Johannes Öhmans förordnande som teaterchef, säger Olof Lavesson, styrelseordförande i Dansens Hus. Johannes har sedan han började utvecklat Dansens Hus på ett föredömligt sätt, inte minst genom etableringen av en ny fast scen på Elverket. Att Johannes också är den som får föra in Dansens Hus i nästa fas känns helt rätt.

Johannes Öhman kom till Dansens Hus under våren 2020. Hans första år som teaterchef var starkt präglade av pandemin och dess påverkan på verksamheten. I januari 2023 påbörjades också en omfattande renovering av Dansens Hus stora teaterhus, i Folkets Hus vid Norra Bantorget i Stockholms city. Under cirka två år har Dansens Hus nu haft sin bas på Elverket på Linnégatan samtidigt som huset samarbetar med en rad andra scener runt om i Stockholm för att under c/o-perioden också kunna nå ut till fler stockholmare. 

2025 flyttar Dansens Hus tillbaka till sin huvudscen på Norra Bantorget och till ett nyrenoverat Folkets Hus, där verksamheten kommer att expandera med bland annat en helt ny black box-scen med plats för cirka 100 besökare och med ett utökat fokus på dans för barn och unga, utöver den Stora scenen och Elverkets mellanscensformat.

- Att få möjligheten att leda Dansens Hus i den här nya utvecklingsfasen känns både spännande, inspirerande och utmanande. Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att fortsatt verka för att Dansens Hus är en stark drivkraft både i sin gästspelsverksamhet men också som en motor i utvecklingen av den samtida dansen, både nationellt och internationellt. Allt detta tillsammans med alla fantastiska och hängivna medarbetare i organisationen, säger Johannes Öhman. 

Innan Johannes Öhman började på Dansens Hus kom han närmast från jobbet som konstnärlig ledare för Staatsballett Berlin – Tysklands största balettkompani. Han har varit chef på Sveriges två största dansinstitutioner: som konstnärlig ledare för GöteborgsOperans Danskompani (2007-2011) och som balettchef på Kungliga Baletten i Stockholm under åren 2011-2017. Johannes Öhman har en 20-årig danskarriär bakom sig som 1a solist vid Kungliga Baletten (1987-2007). Johannes Öhman är född 1967 i Stockholm

...................................................................................................................................................
English version

Johannes Öhman, the artistic director of Dansens Hus, has had his appointment extended until 30th of June 2030. 

The decision was made during Thursday evening’s board meeting. In the upcoming years, Dansens Hus faces significant challenges, and Johannes Öhman has now been entrusted to lead the organization for another five-year term

- It is with great joy and satisfaction that we have decided to extend Johannes Öhmans  appointment as artistic director,' says Olof Lavesson, chairman of the board at Dansens Hus. Johannes has admirably developed Dansens Hus, notably through the establishment of a new permanent stage at Elverket. It feels very gratifying that Johannes Öhman is the one leading Dansens Hus into the next exciting phase of development."

Johannes Öhman joined Dansens Hus in the spring of 2020. His first year as the artistic director was strongly influenced by the pandemic and its impact on operations. In January 2023, an extensive renovation of Dansens Hus’s main theater building at Folkets Hus, Norra Bantorget in Stockholm city, began. For approximately two years, Dansens Hus has been based at Elverket on Linnégatan, collaborating with various venues in Stockholm during this time.

In 2025, Dansens Hus will return to its main stage at Norra Bantorget and a newly renovated Folkets Hus. The organization’s activities will expand, including a brand-new black box stage accommodating about 100 attendees which will serve as an additional third venue apart from the main stage and the midsize stage.

- Having the opportunity to lead Dansens Hus in this new developmental phase is both exciting and challenging, says Johannes Öhman. I approach the task with humility, aiming to continue to work for Dansens Hus as a driving force in guest performances and the development of contemporary dance nationally and internationally, alongside the organizations dedicated colleagues - says Johannes Öhman.

Before joining Dansens Hus, Johannes Öhman was the artistic director of Staatsballett Berlin, Germany’s largest ballet company. He has also served as the artistic director of GöteborgsOperans Danskompani (2007-2011) and as the artistic director at the Royal Swedish Ballet (2011-2017). He has a 20-year career as a first soloist dancer at the Royal Swedish Ballet (1987-2007). Johannes Öhman was born in 1967 in Stockholm.

 


Om Dansens Hus

Dansens Hus är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans och närbesläktad scenkonst. Vi presenterar dynamisk och innovativ danskultur som berör – från både den svenska såväl som den internationella scenen. Verksamheten drivs som en stiftelse och invigdes 1991. Huset har två scener, Stora och Lilla scen, i teaterhuset vid Norra Bantorget i Stockholm. Sedan hösten 2021 har Dansens Hus också verksamhet på scenen Elverket på Linnégatan 69 i Stockholm. Under perioden 2023-2025 renoveras teaterhuset vid Norra Bantorget. Under renoveringsperioden har Dansens Hus sin bas på Elverket, men kommer också att göra samarbeten med andra scener och arenor runt om i Stockholm.


Kontaktpersoner

Susanne Wibert
Kommunikationschef
Susanne Wibert

Relaterad media