2020-03-17 09:13Pressmeddelande

Dansens Hus ställer in samtliga gästspel till och med 2 april

Dansens Hus har beslutat att ställa in samtliga gästspel från och med 17 mars till och med 2 april 2020. Beslutet grundar sig på en samlad bedömning utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, samt nya förutsättningar i de gästande kompaniernas hemländer.

De gästspel som berörs av beslutet är: Claire Parsons Co (SWE), Dansk Danseteater/Pontus Lidberg (DEN) (, Christian Rizzo (FRA), Oona Doherty (NIR) och Zero Visibility Corp (NOR).

Alla biljetter kommer att återlösas. På Dansens Hus hemsida finns mer information om hur detta praktiskt går till.

Vi följer myndigheternas bedömningar och rekommendationer fortlöpande och har en beredskap för att agera skyndsamt vid nya direktiv från myndigheterna.  


Om Dansens Hus

Dansens Hus är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans och närbesläktad scenkonst. Vi presenterar dynamisk och innovativ danskultur som berör – från både den svenska såväl som den internationella scenen. Verksamheten drivs som en stiftelse och invigdes 1991. Vi ligger i Folkets Hus vid Norra Bantorget i centrala Stockholm. Huset har två scener: Stora scenen med en kapacitet på totalt 782 platser, och Lilla scenen med plats för 140 personer. I Dansens Hus studios erbjuder vi koreografer och grupper plats för residens, repetitioner och lab. Vid sidan om föreställningarna anordnar vi också kringaktiviteter såsom workshops, samtal med koreografer, utställningar i vår foajé, föreläsningar med mera.


Kontaktpersoner

Susanne Wibert
Kommunikationschef
Susanne Wibert