2018-04-10 10:30Nyheter

Var finns dansens i den konstnärspolitiska utredningen?

null

Häromveckan landade den konstnärspolitiska utredningen på Kulturdepartementets bord.
På kulturministerns Instagram från den 28 mars nämner hon dansarna först bland de grupper vars förutsättningar måste förbättras.Tyvärr anser vi att de återigen hamnade sist.

Utredningens förslag är lovvärt och innehåller en ökad förståelse för hur komplexa konstnärernas förutsättningar är. Konstnärer från alla områden behöver fördelaktigare ekonomiska villkor. De behöver också möjlighet att utveckla sitt konstnärskap med sociala trygghetssystem som fungerar även för dem.

Dansens Hus har ett mångfacetterat uppdrag och ett unikt perspektiv som gästspelsscen: att presentera den intressantaste samtida dansen som Sverige och världen kan uppbringa, att ge publiken chansen att se dans i all dess bredd - samt att arbeta för dansområdets bästa. Därför har vi med stort intresse följt den konstnärspolitiska utredningen och hoppats på en markering från utredningens sida kring att man förstår hur tuffa förutsättningarna är för våra danskonstnärer. Vi vet att vi är en liten bransch, men var någonstans finns vi med i utredningen?

Utredningens största satsning är 100 miljoner kronor till digitalisering. Hur kommer dessa medel danskonsten till godo? Hur skapar digitalisering möjlighet för en större scen för danskonstnärerna, som i sin tur ska ge inkomst? Vi har själva inte svaret på den frågan trots vår insyn i konstnärernas utövande och i branschens bräckliga infrastruktur. Hur ser utredningen på den frågan?

Vi vet att behovet av residens och arbetslokaler för danskonstnärer är stort. Som en stor aktör i en liten bransch har vi därför dragit slutsatsen att vi måste arbeta intensivare med residens. Vi behöver se över hur vi bättre stödjer kompanier och danskonstnärer med våra studios.

Vi säger: inga konstnärer, ingen scen.
Vi brinner för vår scen, alltså brinner vi för utövarna och publiken.

Klicka här för att läsa hela utredningen


Om Dansens Hus

Dansens Hus är Sveriges största gästspelscen för samtida dans från Sverige och hela världen. Dansens Hus är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans och närbesläktad scenkonst. Vi presenterar dynamisk och innovativ danskultur som berör – från både den svenska och internationella scenen. Under 2016 firade Dansens Hus 25 år. Verksamheten drivs som en stiftelse och invigdes 1991, vi ligger i Folkets Hus vid Norra Bantorget i centrala Stockholm. Vi har två scener, Stora scenen med en kapacitet på totalt 766 personer varav plats för 8 rullstolar med 8 följeslagare samt Lilla scenen med en publikkapacitet på 140 platser.


Kontaktpersoner

Susanne Wibert
Kommunikationschef
Susanne Wibert